Opheising av tårn

Stjerna er unik i sitt slag

Og da var det på plass igjen