Hva skjer når?

Messer Norge - se: messe.no
Messer utland - se : fairlink.se